عصا آلومینیوم تاشو نابینایان

300,000 تومان
عصا آلومینیوم تاشو نابینایان عصا آلومینیوم تاشو نابینایان دارای ارتفاع ۱۲۲ سانتی متر است. طول عصا در حالت جمع شدگی،

عصا فلزی تاشو قابل تنظیم

380,000 تومان
عصا فلزی تاشو قابل تنظیم عصا یکی از ابزار توان بخشی کمک حرکتی است. که برای کمک کردن به افرادی

عصا یار طب و صنعت 17100

195,000 تومان
عصا یار طب و صنعت 17100 عصا یار طب و صنعت 17100 باعث ایجاد ثبات در تعادل فرد هنگام ایستادن