سرنگ 10 سی سی پیستون دار لوئراسلیپ AVA

4,500 تومان
سرنگ 10 سی سی پیستون دار لوئراسلیپ AVA سرنگ 10 سی سی پیستون دار لوئراسلیپ AVA دارای بدنه ای با جنس

سرنگ 20 سی سی پیستون دار لوئراسلیپ AVA

8,000 تومان
سرنگ 20 سی سی پیستون دار لوئراسلیپ AVA سرنگ 20 سی سی پیستون دار لوئراسلیپ AVA از جمله سرنگ‌های لوئراسلیپ

سرنگ 3 سی سی پیستون دار لوئراسلیپ AVA

3,000 تومان
سرنگ 3 سی سی پیستون دار لوئراسلیپ AVA سرنگ 3 سی سی پیستون دار لوئراسلیپ AVA ،تولید شرکت آوا پزشک

سرنگ 5 سی سی پیستون دار لوئرلاک AVA

4,000 تومان
سرنگ 5 سی سی پیستون دار لوئرلاک AVA سرنگ 5 سی سی پیستون دار لوئرلاک AVA از 3 قسمت اصلی

سرنگ 50 سی سی پیستون دار لوئرلاک V.MED

20,000 تومان
سرنگ 50 سی سی پیستون دار لوئرلاک V.MED سرنگ 50 سی سی پیستون دار لوئرلاک V.MED با استفاده از ویژگی

سرنگ 50 سی سی گاواژ kia

15,000 تومان
سرنگ 50 سی سی گاواژ kia این سرنگ گاواژ معمولا برای تزریق دارو و غذا از طریق لوله استفاده می‌شود.

سوزن پورت شیمی درمانی GRIPPER

55,000 تومان
سوزن پورت شیمی درمانی GRIPPER سوزن پورت GRIPPER از راه پوست به مخزن مورد نظر وارد شده و داروهای ویژه،