ترازو آنالوگ beurer مدل ms50

4,800,000 تومان
ترازو آنالوگ beurer مدل ms50 ترازو آنالوگ beurer مدل ms50 از نوع مکانیکی است و نیازی به باتری ندارد. این نکته