در حال نمایش 7 نتیجه

پانسمان جراحی SORBACT

6,000 تومان45,000 تومان
پانسمان جراحی سوربکت SORBACT Surgical Dressing پانسمان های جراحی انتی باکتریال SORBACT نه تنها بر کاهش ریسک عفونت زخم جراحی

پانسمان ژل ورقه ای SORBACT

45,000 تومان65,000 تومان
پانسمان ژل ورقه ای SORBACT Gel Dressing پانسمان ژل ورقه ای SORBACT با کاهش بار میکروبی در زخم هاي خشک

پانسمان فوم چسبی SORBACT

125,000 تومان200,000 تومان
پانسمان فوم سیلیکونی چسبدار سوربکت Sorbact® Foam Gentle Border پانسمان فوم چسبی SORBACT با دور سیلیکونی چسبناک، یک پانسمان ضدعفونی

پانسمان فوم ساده SORBACT

100,000 تومان165,000 تومان
پانسمان فوم سوربکت – Sorbact® Foam Dressing پانسمان فوم ساده SORBACT، یک پانسمان استریل است که باکتری ها و قارچ

پانسمان کمپرس SORBACT

35,000 تومان
پانسمان کمپرس سوربکت sorbact COMPRESS Bacteria binding compress عملکرد پانسمان کمپرس SORBACT بر اساس تاثیرات متقابل ذرات هیدرو فوبیک (

پانسمان گرد سوآب SORBACT

75,000 تومان
پانسمان گرد راند سوآب سوربکت : sorbact Round Swab Bacteria binding round swab عملکرد پانسمان گرد سوآب SORBACT بر اساس تاثیرات

ریبون گاز SORBACT

60,000 تومان155,000 تومان
پانسمان ریبون گاز سوربکت : پانسمان ریبون گاز SORBACT ، یک پانسمان استریل است که باکتری ها و قارچ ها به